Contact Us

Department of International Cooperation and Exchange


Address: Room 213-217, Building 6, Seyuan Campus, Nantong University, No. 9, Seyuan Road, Chongchuan District, Nantong City, Jiangsu Province

Zip Code: 226019

Contacts:

 (Foreign teacher) Ming Xiaofeng, Wu Jing, Tel:+86-513-85012131

 (External exchange) Wang Yang, Zhu Qi, Tel:+86-513-85012132

Fax:+86-513-85012130

Email:gjjl@ntu.edu.cn